Puisi Cinta Basa Jawa tentang Asmara yang Membara: Geguritan Asmaradana

Kabeh dongeng
lelakon awake dhewe
embuh iku apa jenenge
sakjane saukur rasa sing ndadra
amarga saka kulina
Tan perlu diagul-agulke
uga ora sah ngangsa
pasrah lan sumeleh
ben kabeh mlaku kaya sakmesthine
undil-2012

0 komentar:

Post a Comment